DE FABRIEK

Uit onze fabriek rollen speciale theaterproducties en producten: De wereld van Jaz en Helden.
Wij maken theater voor kinderen met beperkingen, samen met makers en spelers die daarmee vertrouwd zijn of dit willen leren. We werken zoveel mogelijk inclusief.


“Er gaat een wereld voor ons open!” 

ouder/begeleider over De wereld van Jaz


De Vertelfabriek vindt dat theater voor álle kinderen toegankelijk moet zijn. Maar voor kinderen in het bijzonder onderwijs bevat het reguliere theater vaak te veel prikkels. Hierdoor valt een grote groep kinderen van het speciaal onderwijs buiten de boot. Om ook deze kinderen van theater te laten genieten, maakt de Vertelfabriek speciale voorstellingen die op locatie gespeeld worden.


“Deze voorstelling is precies goed voor onze kinderen,
met alle rust en herhaling.” 

juf speciaal onderwijs 


Ons magazijn wordt een opeenstapeling van verhalen en nieuws (met plaatjes). Het eerste verhaal is ons eigen verhaal; het begin van de Vertelfabriek!