‘T AMÉLIE

Wie is Amélie?

Amélie is een meisje van 5 jaar. Haar moeder Xiomara zong en speelde in een voorstelling van Petra. Een voorstelling waarbij de acteurs door het publiek lopen. Niet handig om daarbij te worden afgeleid door je dochtertje dat niet goed snapt wat er gebeurt. Daarom zou Amélie bij de eerste voorstelling worden opgevangen door haar oma en bij de tweede door haar vader. Dat mislukte. Amélie wilde toch komen kijken naar haar moeder, wat enige stress opleverde. In een opwelling beloofde Petra aan Amélie dat ze de volgende voorstelling voor háár zou maken. Innig tevreden, huppelde Amélie weg.

Petra nam haar belofte zeer serieus.

Ze kwam Anjo tegen bij de creatieve broedplaats DOOR Dordrecht. Er was direct een klik. Anjo vertelde over haar prentenboekje voor kleuters ‘De planeet van Jaz’. Petra zag er een voorstelling in. De belofte aan Amélie begon vormen aan te nemen!

Pas nu kwam de realisatie dat Amélie een meisje met een bijzondere ontwikkeling is. Hoe zou de voorstelling er dan uit moeten zien? Wat heeft Amélie nodig om te kunnen genieten van een voorstelling?

De start van een missie

Amélie speelt hele verhalen, ze houdt van optreden, dansen en muziek. Ze heeft het in zich. Wat zou het mooi zijn als ze ook later, als ze groot is, een plek heeft waar ze met theater bezig kan zijn. Niet als hobby of dagbesteding, maar professioneel.

‘t Amélie is een droom van een podiumwerkplaats voor álle talentvolle mensen met een bijzondere ontwikkeling. Voor professionals die moeite hebben in een gebaande structuur te leven. Voor mensen die te langzaam of juist te snel denken, die hypergevoelig of avontuurlijk zijn, die verzorging nodig hebben of die alleen vanuit passie kunnen functioneren.

‘t Amélie is een plek voor professionele kunstbedrijving. Waar aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling. Waar de vraag wordt gesteld: wat heb je nodig om je theatertalent verder te ontwikkelen, zodat je er uiteindelijk je brood mee kan verdienen. 

De toekomst

Nu nog is het doel van de Vertelfabriek om speciaal theater te maken voor de doelgroep.
We werken toe naar een vaste fysieke plek waar we kunnen werken met de doelgroep.
Wat we daarvoor nodig hebben is een iets groter draagvlak, een team van goede mensen en genoeg financiën.