Speciaal theater voor prikkelgevoelige kinderen

Voor veel kinderen is het reguliere theater vaak te heftig, te snel en bevat te veel prikkels.


Een grote groep kinderen van het speciaal (basis)onderwijs valt buiten de boot met culturele activiteiten. 

Juffen en meesters in het speciaal onderwijs zijn vaak huiverig om theater op hun school te laten zien, omdat hun kinderen erdoor van slag kunnen raken.


Ouders van kinderen met een beperking gaan niet makkelijk naar een theater, omdat - in de woorden van een ouder - “wij de enige zijn en door iedereen bekeken worden, maar wij willen ook kunnen opgaan in een groep en onze kinderen samen met iedereen laten genieten van theater.” 


Wat hebben deze kinderen nodig om te kunnen genieten van een voorstelling? Wat hebben zij nodig om een theaterbeleving optimaal tot zich te kunnen nemen?

“Ik ga met mijn dochter vaak naar kindervoorstellingen, maar de Vertelfabriek is echt een wereld van verschil, zo anders. Je voelt je als een gelijke, omdat je met meerdere kinderen met een beperking en hun ouders bent. Het voelt als een warm bad.”
Ouder over De wereld van Jaz

Wanneer kinderen in aanraking komen met theater, wordt het zaadje geplant dat zij zelf ook theater kunnen maken. Liefde voor theater ontstaat pas als je zelf een voorstelling gezien hebt. De ontdekking van theater in het leven van deze kinderen kan een eerste stap zijn in het ontdekken van hun eigen talent. 


Theater is een expressiemiddel. Door eerst een voorstelling te kunnen ontvangen, kun je die ervaring (later) gebruiken om jezelf uit te drukken.


“Wat sluit dit goed aan bij de belevingswereld van onze kinderen!”
juf speciaal onderwijs

De Vertelfabriek maakt speciale, prikkelarme voorstellingen die op locatie gespeeld worden. 

De gebeurtenissen in onze voorstellingen vinden in een prettig ritme plaats, zodat het gevolgd kan worden en binnen kan komen. Tijdens de voorstelling is er genoeg ruimte om de gebeurtenissen te ontvangen en verwerken. Het publiek kan daarna met nieuwe energie het vervolg beleven. Ritme, rust, structuur en toegankelijkheid zijn daarbij sleutelwoorden.


Met de leerkrachten wordt van tevoren afgestemd wat zij kunnen verwachten van ons en of er bijzonderheden zijn waar wij rekening mee moeten houden wanneer de voorstelling op school gespeeld wordt.


Wij zorgen ervoor dat theater een mooie, inspirerende en vooral ook leuke ervaring wordt!

Onze prikkelarme voorstellingen:

3 tot 6 jaar
5 tot 8 jaar