VERHALEN

In het magazijn van onze fabriek ontdek je steeds meer verhalen!


Ons eigen verhaal

Het ontstaan van De Vertelfabriek

Een bescheiden theaterbeest en een sociale kluizenaar vonden elkaar bij Stichting DOOR (een creatieve broedplaats vol vrijwilligers) in Dordrecht.

Anjo Vrieling maakte het prentenboek De planeet van Jaz. Ze kon het laten drukken en in eigen beheer uitgeven dankzij een eerdere, geslaagde, crowdfunding bij Voordekunst. Er waren geen plannen voor een vervolg. Het verhaal was verteld. Klaar is klaar. Dacht ze.

Maar het verhaal ging verder! Want na het zien van het boekje zag Petra Revet direct mogelijkheden: een interactieve kindervoorstelling met spelmomenten: een voorstellings-spel. Geen standaard kindervoorstelling, maar een bijzondere, speciaal bedoeld voor kleuters met een ontwikkelingsproblematiek of taalachterstand.

En het bleef niet alleen bij deze voorstelling. Want Petra en Anjo werken inmiddels samen met een enthousiaste groep van professionele acteurs, muzikanten en andere kunstenaars!

#devertelfabriek #hetbegin #dewereldvanjaz #deplaneetvanjaz #onsverhaal #voordekunst


Anjo in de Polderkrant

Arie Kuperus, degene die Anjo interviewde: “Het is eigenlijk iets te lang geworden en ik hoop dat de eindredactie het zal accepteren. Anders zal ik nog iets moeten verwijderen.  Maar je bent zo veelzijdig dat er gewoon veel te vertellen is!  En dan is het allemaal nog heel beknopt wat ik schrijf.”

Gelukkig hoefde er niets geschrapt te worden, want het is een heel sympathiek stuk geworden!


Het verhaal van Helden in een stripboek

Anjo: “Na het maken en uitgeven van het prentenboek De planeet van Jaz, vroeg iedereen me of er nog een vervolg op zou komen. Ik antwoordde dan ontkennend – ik had mijn verhaal verteld, mijn boodschap (kijk verder dan jezelf, wees open, zoek verbinding) in de wereld gezet. Het mooie is, dat door diezelfde boodschap voor mij een nieuwe wereld van diversiteit en inclusie is open gegaan.

Er komt dus tóch een soort vervolg. Niet met Jaz zelf, maar wel in zijn voetsporen. Niet als prentenboek, maar als stripboek met het verhaal van de voorstelling Helden. Helemaal in zwart-wit, met hier en daar een bescheiden kleurtje. Zodat het, net als de voorstelling, prikkelarm is.


’t Amélie

Wie is Amélie?

Amélie is een meisje van 5 jaar. Haar moeder Xiomara zong en speelde in een voorstelling van Petra. Een voorstelling waarbij de acteurs door het publiek lopen. Niet handig om daarbij te worden afgeleid door je dochtertje dat niet goed snapt wat er gebeurt. Daarom zou Amélie bij de eerste voorstelling worden opgevangen door haar oma en bij de tweede door haar vader. Dat mislukte. Amélie wilde toch komen kijken naar haar moeder, wat enige stress opleverde. In een opwelling beloofde Petra aan Amélie dat ze de volgende voorstelling voor háár zou maken. Innig tevreden, huppelde Amélie weg.

Petra nam haar belofte zeer serieus.

Ze kwam Anjo tegen bij de creatieve broedplaats DOOR Dordrecht. Er was direct een klik. Anjo vertelde over haar prentenboekje voor kleuters ‘De planeet van Jaz’. Petra zag er een voorstelling in. De belofte aan Amélie begon vormen aan te nemen!

Pas nu kwam de realisatie dat Amélie een meisje met een bijzondere ontwikkeling is. Hoe zou de voorstelling er dan uit moeten zien? Wat heeft Amélie nodig om te kunnen genieten van een voorstelling?

De start van een missie

Amélie speelt hele verhalen, ze houdt van optreden, dansen en muziek. Ze heeft het in zich. Wat zou het mooi zijn als ze ook later, als ze groot is, een plek heeft waar ze met theater bezig kan zijn. Niet als hobby of dagbesteding, maar professioneel.

‘t Amélie is een droom van een podiumwerkplaats voor álle talentvolle mensen met een bijzondere ontwikkeling. Voor professionals die moeite hebben in een gebaande structuur te leven. Voor mensen die te langzaam of juist te snel denken, die hypergevoelig of avontuurlijk zijn, die verzorging nodig hebben of die alleen vanuit passie kunnen functioneren.

‘t Amélie is een plek voor professionele kunstbedrijving. Waar aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling. Waar de vraag wordt gesteld: wat heb je nodig om je theatertalent verder te ontwikkelen, zodat je er uiteindelijk je brood mee kan verdienen. 

De toekomst

Nu nog is het doel van de Vertelfabriek om speciaal theater te maken voor de doelgroep.
We werken toe naar een vaste fysieke plek waar we kunnen werken met de doelgroep.
Wat we daarvoor nodig hebben is een iets groter draagvlak, een team van goede mensen en genoeg financiën.


De Vertelfabriek in het AD